Contributie judovereniging groesbeek

Judolid in leeftijd van 4 t/m 6 jaar    €30

Judolid in leeftijd van 7 t/m 15 jaar  €38

Judolid ouder dan 15 jaar                €45

Inschrijven (eenmalig)                    €7,50

Stil lid                                               €3

 

Dit is de contributie 2024 op kwartaalbasis

 

DIRECT AANMELDEN KAN HIER

De eerste 2 proeflessen zijn gratis daarna bepaalt u of u definitief lid wenst te worden

contributie judo vereniging groesbeek
Contributie judo vereniging groesbeek 2
Contributie judo vereniging groesbeek 3
Contributie judo vereniging groesbeek 5

De contributie wordt in 4 gelijke termijn geind. De 1ste termijn wordt naar rato berekend vermeerderd met het inschrijfgeld. De incassodata zijn: 28 februari, 28 mei, 28 augustus en 28 november.

Opzeggen kan alleen per einde kwartaal, dus per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december per mail: secretariaat@judogroesbeek.nl .

Wil je graag lid worden van onze vereniging maar je kunt dit niet betalen?

De gemeente draagt elk jaar bij aan de kosten voor deelname aan een vereniging, als het inkomen van de ouders laag is. Ook reiskosten en kosten voor sportkleding vallen hier onder. Deze regeling heet :  Stichting Leergeld de Stuwwal. U kunt zich zich aanmelden via www.leergeld.nl/destuwwal.